Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Dejte nám vedieť a my budeme vedieť ako to bude lepšie :-)

Pracujem na pozícii:

Porada k letáku - január 2015

Súhlasíte s následujúcím tvrdením?

Pripomienky, návrhy a požiadavky

Miesto porady mi vyhovuje

Som z pobočky

Zamestnanec

ano s pripomienkami

určite nie

Počet letákov, ktoré mám k dispozícii mi plnepostačuje na informáciu mojich zákazníkov

Poskytnuté informácie mi vyhovujú

Keď mám k dispozícii leták pred poradou, viem sa lepšie pripraviť a reagovať na porade

1          2          3          4          5

úplne

súhlasím

úplne

nesúhlasím

určite ano

skôr ano

MARKETINGOVÁ PREZENTÁCIA

OBCHODNÁ PREZENTÁCIA

1          2          3          4          5

Poskytnuté informácie mi vyhovujú

Dlžka prezentácie bola nedostatočná 

Keď mám k dispozícii leták pred poradou, viem sa lepšie pripraviť a reagovať na porade

Moje otázky neboli zodpovedané